Thông cáo báo chí

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Để phục vụ quý bạn được đắc lực hơn ở vùng Orange County, Hoàng Kiều sẽ mở một văn phòng tạm tại VieTV Orange County

VIETV Network

14241 Commerce Drive, Garden Grove, CA 92843

Phone:

- Pharm D phone line: (805)267- 9599 (gọi phone hoặc text message)

- Quỳnh Nga: 818.629.2833

- Quỳnh Nguyễn: 713.382.7766

Vào chiều thứ sáu tuần này, ngày 31 tháng 5, từ 8:00 giờ tối đến 9.30 giờ tối, mời tất cả các bệnh nhân đến lập hồ sơ và nhận hai thùng rượu trước và nhân hai vé để tham dự chương trình Tạ Tình 6 tại rạp Microsoft Theater vào ngày 20 tháng 7 năm 2019.

Mục đích của ba chương trình Tạ Tình 4, 5, 6 tại San Jose, Houston, và Los Angeles là để các bạn có dịp vừa tham gia miễn phí cho bệnh nhân và cho thân nhân một cặp vé $200. Đây là dịp để các bạn đổi đời từ giã những căn bệnh cũng như ung thư, thử nghiệm trong ba tháng, các bạn sẽ nhận bốn thùng rượu nhãn vàng 48 chai, trị giá $4,500 USD. Sau khi hoàn tất, các bạn sẽ nhận được sản phẩm trị giá $1000 USD của RAAS Nutritionals

Cho vùng Nam California: 1000 bệnh nhân gồm

- Tiểu đường

- Viêm gan loại B

- Viêm gan loại C

- Cao mỡ trong máu cholesterol

- Bệnh thận mãn tính CKD

- HIV

- Tất cả các loại ung thư

Cho vùng Bắc California San Jose: 500 bệnh nhân thay vì 350 như trước

Cho Houston: 1000 bệnh nhân

Hoàng Kiều kêu gọi tất cả quý vị hưởng ứng đông để mình cùng nhau giúp Hoàng Kiều chứng minh cho nước Mỹ cũng như thế giới “Tôi là người Việt Nam”, để làm vẻ vang dân tộc.

Ở Orange County và Los Angeles, tham gia chương trình thử nghiệm ghi danh tham dự tại số phone (805) 267-9599.

Bác sĩ Phạm Thu Hiền tại SC Clinical Research: (714) 462-2000

Hoàng Kiều, Bác sĩ Michael Dao, Bác sĩ Phạm Thu Hiền sẽ có mặt tại văn phòng tạm của RAAS Nutritionals thứ sáu ngày 31 tháng 5 từ 8:00 giờ tối đến 9.30 giờ tối để giải đáp thắc mắc của quý vị tham dự, đến để nhận vé và nhận rượu.

CHƯƠNG TRÌNH KẾ TIẾP: Tất cả các buổi talkshow và gặp gỡ bệnh nhân, xin quý vị ghi danh tại số phone (805) 267-9599 để chúng tôi sắp xếp chỗ và ẩm thực cho các quý vị.

Chương trình Hoàng Kiều talkshow và gặp gỡ bệnh nhân ở Orange County:

VIETV Network

14241 Commerce Drive, Garden Grove, CA 92843

Phone: (805) 267-9599

- Thứ sáu ngày 7,14,21 tháng 6: từ 8:00 giờ tối đến 9:30 giờ tối

- Thứ bảy ngày 29 tháng 6: từ 8:00 giờ tối đến 9:30 giờ tối

Chương trình được trực tiếp trực tuyến trên mạng Youtube của Hoàng Kiều và trên tất cả hệ thống của VieTV radio và TV

Michael Dao Medical Center

9191 Westminster Blvd, Garden Grove, CA 92844

Tel: (714) 462-2000

- Thứ bảy ngày 1,8,15, 22 tháng 6, tu 1:00 giờ đến 4:00 giờ, Bác sĩ Phạm Thu Hiền tiếp tục nhận đơn, chấp thuận và phát rượu và tặng vé

 

Chương trình gặp gỡ bệnh nhân ở Ventura & Los Angeles county:

RAAS Nutritionals

3615 Old Conejo Rd., Thousand Oaks, CA 91320

Phone: (800) 991-4756

- Thứ bảy ngày 8 tháng 6: từ 3:00 giờ đến 5:00 giờ chiều. Đặc biệt cho các bạn đến ghi danh tham dự chương trình này, quý vị được đãi buổi ăn tối tại Q Sushi.

Q SUSHI

30770 Russell Ranch Rd, Ste. A, Westlake Village, CA 91362

Phone: (818) 540-3231

 

Chương trình Hoàng Kiều talkshow và gặp gỡ bệnh nhân ở San Jose:

Viên Thao Media

1982 Senter Rd., San Jose, CA 95112

Phone: (408) 947.7517

Thu Thao Pham: (408) 324.4935

- Thứ hai ngày 27 tháng 5 từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, talkshow qua radio của hệ thống Viên Thao.

- Thứ năm ngày 30 tháng 5; 6, 13, 20 tháng 6, từ 6:30 giờ tối đến 8:00 giờ tối.

 

Chương trình Hoàng Kiều talkshow và gặp gỡ bệnh nhân ở Houston:

VIETV Network

9999 Bellaire Blvd # 1122, Houston, TX 77036

Phone: (844) 858-7000

- Thứ bảy, ngày 1, 15, 22 tháng 6, từ 3:00 giờ chiều đến 5:00 giờ chiều

VINASHOP

11322 Bellaire Blvd, Suite 111, Houston, TX 77072

Phone: (713) 900-6789

- Chủ Nhật, ngày 2, 9, 16, 23 tháng 6, từ 11:00 giờ sáng đến 3:00 giờ chiều

Xin liên lạc Thảo Vinashop tại số điện thoại (855) 855.5888 & Thanh Hà (832) 515.2448 để được hướng dẫn làm thủ tục.

Cho mỗi talkshow sẽ giới thiệu đến tất cả những bệnh nhân đã qua cơn ngặt nghèo. Hoàng Kiều mong mỏi được quý vị hưởng ứng đông đảo và xin kính nhờ các báo chí truyền thông loan tin rộng rãi

Trân trọng cảm ơn.

Hoàng Kiều

 

-----------------

PRESS RELEASE

To serve you to serve more effectively in Orange County, Hoang Kieu will open a temporary office in VieTV Orange County

VIETV Network

14241 Commerce Drive, Garden Grove, CA 92843

Phone:

- Pharm D phone line: (805) 267- 9599 (phone call or text message)

- Quynh Nga: 818.629.2833

- Quynh Nguyen: 713,382.7766

On Friday afternoon, May 31, from 8:00 pm to 9.30 pm, please come to the office to register and

and receive two cases of wine and two tickets to attend the Ta Tinh show at the Microsoft Theater on July 20, 2019.

The purpose of the three Ta Tinh 4,5,6 shows in San Jose, Houston, and Los Angeles is for the patients and for their relatives, a pair of $200 tickets. This is an opportunity for you to change your life for patients with all diseases and cancers, to test for three months, you will receive four boxes of 48 Gold label wine bottles, worth of $4,500 USD. Once completed, you will receive products worth of $1000 USD from RAAS Nutritionals

For Southern California: 1000 patients including

- Diabetes

- Hepatitis B

- Hepatitis C

- High cholesterol

- chronic kidney disease (CKD)

- HIV

- All types of cancer

For Northern California - San Jose: 500 patients instead of 350 as before

For Houston: 1000 patients

Hoang Kieu calls on all of you to participate in the study so that you can help Hoang Kieu prove

to America as well as the world "I am a Vietnamese", to make the nation glorious.

In Orange County and Los Angeles, please enroll to Medical Observation at the phone number (805) 267-9599.

Dr. Pham Thu Hien at SC Clinical Research: (714) 462-2000

Hoang Kieu, Dr. Michael Dao, Dr. Pham Thu Hien will be at the temporary office of RAAS Nutritionals on Friday, May 31 from 8:00 pm to 9.30 pm to answer your questions, come to receive tickets and wines.

Upcoming programs: All talkshows and meeting patients, please call (805) 267-9599 to enroll so that we can arrange and prepare food and beverage.

Hoang Kieu talkshows and meeting patients in Orange County:

VIETV Network

14241 Commerce Drive, Garden Grove, CA 92843

Phone: (805) 267-9599

- Friday, June 7, 21, 21: from 8:00 pm to 9:30 pm

- Saturday, June 29: from 8:00 pm to 9:30 pm

The program will be live online on Hoang Kieu's Youtube page and on all VieTV radio and TV networks.

Michael Dao Medical Center

9191 Westminster Blvd, Garden Grove, CA 92844

Tel: (714) 462-2000

- Saturday, June 1,8,15,22, from 1:00pm to 4:00pm, Dr Phạm Thu Hiền will accept the applications, approve. If you are qualified, you will receive wines and tickets of Ta Tinh shows.

Meeting patients in Ventura & Los Angeles:

RAAS Nutritionals

3615 Old Conejo Rd., Thousand Oaks, CA 91320

Phone: (800) 991-4756

- Saturday, June 8, from 3:00 pm to 5:00 pm. Especially for those who come to register for this program, you will be treated to have a dinner at Q Sushi.

Q SUSHI

30770 Russell Ranch Rd, Ste. A, Westlake Village, CA 91362

Phone: (818) 540-3231

Hoang Kieu talkshows and meeting patients in San Jose:

Vien Thao Media

1982 Senter Rd., San Jose, CA 95112

Phone: (408) 947.7517

Thu Thao Pham: (408) 324.4935

- Monday 27th May from 9am to 11am, talkshow at Vien Thao radio

- Thursday, May 30; June 6, 13, 20: from 6.30 pm to 8:00 pm

Hoang Kieu talkshows and meeting patients in Houston:

VIETV Network

9999 Bellaire Blvd # 1122, Houston, TX 77036

Phone: (844) 858-7000

- Saturday, June 1, 8,15, 22, at VieTV from 3:00 pm to 5:00 pm

VINASHOP

11322 Bellaire Blvd, Suite 111, Houston, TX 77072

Phone: (713) 900-6789

- Sunday, 2, 9, 16, 23, 6, at Vinashop from 11:00 am to 3:00 pm

Please contact Thao at Vinashop at: (713) 900-6789 & Thanh Ha (832) 515-2448 for

instructions.

For each talkshow, we will introduce to you all patients who have gone through a health crisis.

Hoang Kieu is looking forward to your support and asking for help from the media.

Warm regards with appreciation,

Hoang Kieu